Yükleniyor ...

Çaycuma Ekonomi

..:: Ekonomi ::..

ÇAYCUMA ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ

125 hektarlık alanda kurulan, 1994 yılında altyapı ihalesi gerçekleştirilen ve önemli bir bölümü bitirilen Çaycuma Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak üzere yoğun talep var. Şu anda Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde toplam 54 yatırımcı için arsa tahsisi yapılmış ve 5 fabrikanın yapımı tamamlanarak üretime geçmiştir. 1998 yılbaşı itibarıyla inşaatları devam eden 23 fabrika mevcut olup 1998'in ilk aylarında temel atma taahhüdünde bulunan 15'e yakın yatırımcı bulunmaktadır. Arsa tahsisi yapılan, inşaatı devam eden ve üretime geçmiş yatırımların faaliyet alanları ise ağırlıklı olarak Tekstil-Konfeksiyon, Ağaç Ürünleri-Ambalaj ve İnşaat Malzemeleri sanayiidir. Organize Sanayi Bölgesindeki Yatırımların tamamlanması ve üretime geçmesi yaklaşık 15.000 kişiye iş imkanı yaratacaktır. Bu bakımdan Çaycuma'yı çok uzak olmayan bir dönemde ekonomik, kültürel ve sosyal bakımdan ciddi değişiklikler beklemektedir. Her şeyden önce yaklaşık merkezde 20.000; köyleriyle 120.000 olan nüfusu çoğalacaktır. Artan bu nüfus yeni ihtiyaçları da beraberinde getirecektir. bu yüzden mevcut hizmetler yetersiz kalacak ve her alanda bir gelişme ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Öncelikle bölgede yaratılan yeni iş olanakları yöre insanının gelir düzeyini yükseltecek, ticari yaşam canlanacak ve yeni tüketim alışkanlıkları ortaya çıkacaktır. yöre insanının düşünce yapısı bu gelişmelerden etkilenecektir. Bir yandan Türkiye'nin değişik yörelerinden gelen yatırımcılar ve çalışanlar, geldikleri yörenin kültürel zenginliklerini Çaycuma'ya taşıyacak, bölge insanının kültürel zenginliğine yenilerini de katarak ufkunu genişletecek, Cumhuriyet Dönemi boyunca özel sektör olgusuyla tanışmamış, devlet sektörü ile birlikte yaşamış ve adeta bütünleşmiş olan yöre insanının da değişik alternatiflere yönelme düşüncesi ortaya çıkacaktır.

FİLYOS HAVZASI PROJESİ

Filyos Havzası projesi : bölgenin tüm girdi ve çıktılarıyla Batı Karadeniz'in doğrudan transit ticarete hizmet verebilecek Filyos Limanı'nın yapılması, bölgedeki enerji ihtiyacını karşılayacak termik santral ve Filyos ırmağı üzerine hidroelektrik santrallerinin kurulması, Filyos Çayının ıslahı, aynı zamanda sulu tarıma imkan verecek olması ve kazanılan yerlere serbest bölge kurulması, Demiryollarının iyileştirilmesi, Orman Turizminin yaygınlaştırılması ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği, bölge için hayati bir önem taşımaktadır. 5 Nisan 1994 yılında ilan edilen Filyos Serbest Bölgesi hayata geçirildiğinde, bölge insanı ve yatırımcılarıyla ismini yurt dışına taşıyabilecek bir yapıya kavuşacaktır


www.kockan.com.tr
Bu Yazı 1607 Kez Okundu